Transparència i
Gènere

Transparència en la igualtat de gènere com a

instrument per a la innovació en el bon govern

Bases de dades amb perspectiva de gènere

L’administració, i en particular els ajuntaments, generen i gestionen un gran volum d’informació sobre el seu funcionament i sobre la realitat dels seus pobles i ciutats. La incorporació de variables que permetin una anàlisi amb perspectiva de gènere ofereix informació molt rellevant als analistes, tècnics i polítics per a prendre decisions i definir les polítiques públiques. Aquest buscador permet identificar informació dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que incloguin aquestes variables.

Mapa de municipis Montcada i Reixac Barberà del Vallès Castellbisbal Sant Cugat del Vallès Badia del Vallès Cerdanyola del Vallès Ripollet Tiana Badalona Montgat Santa Coloma de Gramenet Sant Andreu de la Barca El Papiol Corbera de Llobregat Molins de Rei Pallejà La Palma de Cervelló Sant Feliu de Llobregat Cervelló Sant Adrià de Besós Sant Vicenç dels Horts Sant Just Desvern Esplugues de Llobregat Santa Coloma de Cervelló L'Hospital de Llobregat Sant Joan Despí Torrelles de Llobregat Cornellà de Llobregat Sant Boi de Llobregat Sant Climent de Llobregat Begues Viladecans Gavà Castelldefels Barcelona El Prat de Llobregat

Taula de resultats

S'han trobat 1249 registres.

Municipi Temàtica Contingut Ens Unitat Any Accions
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaPoblació ocupada segons el tipus d'horariAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaMitjana d'hores setmanals de la població ocupadaAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaValoració de la seguretat en el treballAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaValoració de la utilitat de la formació acadèmica en el treballAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaValoració de la influència de la millora de diferents aspectes per canviar treballAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaTemps de desplaçament de casa al treball de la població ocupadaAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaPoblació ocupada segons lloc habitual de dinar els dies laboralsAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaConeixement de l'activitat sindical de la població ocupadaAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaPoblació ocupada segons el tipus de remuneracióAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaMesures laborals de conciliacióAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaPreferències per a treballar de la població ocupadaAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
BarcelonaEnquestes a la ciutadaniaSatisfacció de les diferents situacions de la vida de la població ocupadaAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2010
ViladecansEnquestes a la ciutadaniaÍndex de qualitat municipalAjuntament2018
Sant Adrià de BesòsÒrgans i alts càrrecsTinents d'alcaldiaAjuntament
Sant Adrià de BesòsÒrgans i alts càrrecsMembres del pleAjuntament
Sant Adrià de BesòsÒrgans i alts càrrecsMembres junta de govern localAjuntament
BarcelonaDades laboralsEvolució de la taxa d'activitat per sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2002 - 2020
BarcelonaDades laboralsEvolució de la taxa d'activitat per edat i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2002 - 2020
BarcelonaDades laboralsEvolució de la població activa a Barcelona per edat i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2002 - 2020
BarcelonaDades laboralsTaxa de població activa segons sexe i segons trimestreAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2015 - 2019
BarcelonaDades laboralsPoblació ocupada per tipus de jornada i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2015 - 2019
BarcelonaDades laboralsPoblació ocupada assalariada per tipus de contracte i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2015 - 2019
BarcelonaDades laboralsPoblació ocupada per sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2015 - 2019
BarcelonaDades laboralsTipus de contracte laboral segons sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2000 - 2019
Barberà del VallèsDades laboralsPerfils d'ocupació segons gèneres i edatAjuntament2008 i 2011
Barberà del VallèsDades laboralsOcupació estable i gènereAjuntament2007
Santa Coloma de GramenetDades laboralsContractació segons indefinits i temporals segons sexeAjuntamentGrameimpuls
ViladecansDades laboralsPoblació ocupada resident i llocs de treball localitzats per sexeAjuntament2011
BarcelonaDades laboralsPoblació aturada per sexe i trimestreAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2015 - 2019
BarcelonaDades laboralsAtur registratAjuntamentOpen Data BCN2011 - 2020
BarcelonaDades laboralsAtur registrat per sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2005 - 2019
BarcelonaDades laboralsAtur registrat per sexe i edatAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2005 - 2019
BarcelonaDades laboralsAtur registrat per nivell formatiu i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2005 - 2019
BarcelonaDades laboralsAtur registrat per activitat econòmica i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2005 - 2019
BarcelonaDades laboralsAtur registrat per grups d'ocupació i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2005 - 2019
BarcelonaDades laboralsAtur registrat per nacionalitat i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2005 - 2019
BarcelonaDades laboralsAtur registrat per duració d'aquest i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2005 - 2019
Santa Coloma de GramenetDades laboralsAtur registrat per sexe i edatAjuntamentGrameimpuls
Santa Coloma de GramenetDades laboralsAtur registrat per les 9 principals classificacions per sexeAjuntamentGrameimpuls
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona i altres àmbits territorials per sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona per edat i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona per nacionalitat i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona per seccions de la CCAE-2009 i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona per grup professional i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona per tipus de contracte laboral i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona per tipus de jornada laboral i sexeAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsSalaris mitjans dels residents a Barcelona per districteAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2018
BarcelonaDades laboralsNúmero de pensions segons sexe i àmbits territorialsAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2017
BarcelonaDades laboralsImport mitjà de pensions segons sexe i àmbits territorialsAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2017
BarcelonaDades laboralsNúmero de pensions segons règim per sexe i àmbits territorialsAjuntamentDepartament d’Estadística i Difusió de Dades2017

Sobre el projecte

Aquest web s’emmarca en un projecte més ampli que planteja la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi de les polítiques de transparència municipals amb perspectiva de gènere. El projecte ha rebut finançament de la convocatòria d’ajuts a la recerca de transparència de l’Agència de Transparència de l’AMB.

L’objectiu de l’estudi és aplicar criteris de gènere a l’anàlisi dels mecanismes que utilitzen els municipis metropolitans en l’àmbit de la transparència. El desenvolupament del projecte té una doble finalitat. D’una banda, permetrà desenvolupar mecanismes de valoració de la perspectiva de gènere compartits en l’àmbit de la transparència a partir d’una metodologia estable, comparable i mesurable. D’una altra, pretén generar eines i estratègies per a la promoció d’aquesta matèria.

Es tracta d’un projecte dissenyat a partir d’una aspiració aplicada que aspira a oferir eines als municipis i a l’AMB per reflexionar sobre aquesta matèria i implementar mecanismes efectius.

La metodologia preveu que aquest procés es desenvolupi a partir de la complicitat de totes les institucions implicades per tal de generar sinèrgies i dinàmiques que permetin contribuir a la millora d’aquesta matèria.

Una de les eines proposades és aquest web que identifica les bases de dades que permeten una anàlisi amb perspectiva de gènere. Es tracta d’un instrument col·laboratiu que permet la interacció entre usuaris, municipis inclosos en l’estudi i la Fundació Carles Pi i Sunyer, com a impulsora de projecte.

Si teniu cap dubte, consulta o suggeriment, no dubteu en fer-nos-ho saber mitjançant el formulari de contacte

Objectius

Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l’accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.
1

Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d’oportunitats.4
Establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe.7
Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l’accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d’igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions).2
Avaluar l’impacte en la igualtat de gènere en l’àmbit metropolità. 5
Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.3
Impulsar condicions especials d’execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l’adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.6

Objectius

Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l’accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.
1

Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l’accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d’igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions).2
Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.3
Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d’oportunitats.4
Avaluar l’impacte en la igualtat de gènere en l’àmbit metropolità. 5
Impulsar condicions especials d’execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l’adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.6
Establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe.7

Contacte

Formes part d’un municipi i vols gestionar les fonts de dades?

Com a entitat o ajuntament podeu sol·licitar un usuari per poder gestionar les dades associades al vostre municipi.

Ompliu el formulari següent indicant-nos el nom de la entitat i un correu electrònic, i us farem arribar un usuari per poder-hi accedir.

Fundació Carles Pi i Sunyer

La Fundació és un espai d’estudi, recerca i promoció del coneixement sobre l’àmbit del govern local i les comunitats autònomes. Amb l’objectiu de fer aportacions acadèmiques importants, la Fundació combina el treball d’investigació intern amb encàrrecs de recerca externa a persones procedents de les diverses disciplines de les ciències socials.